#ชื่อหลี刺梨 #กุ้ยโจว ช่วงนี้ เป็นช่วงที่ดอกของต้น “ฉือลี่刺梨” หรือ “ร็อกซ์เบอร์กี”…

#ชื่อหลี刺梨 #กุ้ยโจว
ช่วงนี้ เป็นช่วงที่ดอกของต้น “ฉือลี่刺梨” หรือ “ร็อกซ์เบอร์กี” กำลังเบ่งบาน ร็อกซ์เบอร์กีเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ภูเขาในกุ้ยโจวเพาะปลูกกัน ผลมีหนามทั่วเปลือก มีสีเหลืองหรือเขียวและมีรสเปรี้ยว โดยปกติจะผลิดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และออกผลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม

ในปี 2020 เมืองลิ่วผานสุ่ย ในมณฑลกุ้ยโจว สามารถเก็บเกี่ยวผลร็อกซ์เบอร์กีได้มากถึง 30,100 ตัน ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 788 ล้านหยวน (ราว 3,824,000 บาท) ที่สวนร็อกซ์เบอร์กีแห่งหนึ่งในพื้นที่ ดอกร็อกซ์เบอร์กีสีชมพูสร้างภูมิทัศน์ทะเลดอกไม้อันกว้างใหญ่ ที่นี่ยังได้สร้างโรงงานแปรรูปผลร็อกซ์เบอร์กีเอาไว้ เพื่อผลิตทั้งน้ำผลร็อกซ์เบอร์กี ผลร็อกซ์เบอร์กีแช่อิ่ม เครื่องดื่มจากผลร็อกซ์เบอร์กี ยาอมร็อกซ์เบอร์กี เป็นต้น ในด้านการเพาะปลูกร็อกซ์เบอร์นั้น ทางการท้องถิ่นได้ให้เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบจัดการและดูแลกันเอง ส่วนผลที่เก็บมาได้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจะให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการแทน โดยหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้ว รายได้จากการเก็บเกี่ยวทั้งหมดจะมอบให้กับเกษตรกร

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

ติดต่อเรา