• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประเ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประเ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,887 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 93,794 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,439 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2,835 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 16 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 597 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 26,226 ราย)
เสียชีวิตรวม 518 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 60,615 ราย(64.63%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,572 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 32,661 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
4,871 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,904) ปริมณฑล (455) จังหวัดอื่น ๆ (512)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(2) ตาก(1) นราธิวาส(1) สตูล(1) ชลบุรี(2) เชียงราย(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(6)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศเมียนมา 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
– จากประเทศอิหร่าน 1 ราย
– จากประเทศลาว 2 ราย
– จากประเทศอินเดีย 6 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 161 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 138.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.1)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,816 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 597,785 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 23.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 362,406 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 19.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.2
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 95 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 119 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,997 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,211 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 453,222 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,765 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 20,695 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 136 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,417 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,088 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 86 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]