• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ประเทศไ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ประเทศไ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,095 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 99,145 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,403 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 877 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 812 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 27,583 ราย)
เสียชีวิตรวม 565 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 63,667 ราย(64.22%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,351 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 34,913 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
3,092 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,040) ปริมณฑล (616) จังหวัดอื่น ๆ (436)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่สระแก้ว(3)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 162.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 140 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.4)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,285 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 599,314 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 326,123 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.8
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 93 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,035 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 19 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 462,190 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,113 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,499 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 147 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,498 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 983 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 106 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]