• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,635 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 111,082 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,820 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 6,853 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 953 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 29,123 ราย)
เสียชีวิตรวม 614 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 25 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 67,200 ราย(60.50%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,397 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 43,268 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
9,626 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,704) ปริมณฑล (567) จังหวัดอื่น ๆ (4,355)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(2) นนทบุรี(2) สงขลา(1) และนราธิวาส(3)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
– จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 163.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 142 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.?
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,834 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 600,147 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 281,860 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 21 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,065 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 470,110 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,780 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,184 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 150 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,591 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,015 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 190 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]