จีนทุ่มงบหนุน ‘การศึกษาภาคบังคับ’ เท่าเทียมทั่วถึงพื้นที่ชนบท

(แฟ้มภาพซินหัว : ห้องเรียนในโรงเรียนประถมฝูหรง นครเหอเฝย เมืองเอกของมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน วันที่ 15 ต.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 19 พ.ค. (ซินหัว) — กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับและการบูรณาการพื้นที่เขตเมืองและชนบทในปี 2021 อย่างสมดุล

กระทรวงฯ ระบุว่าการจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับในปีนี้อยู่ที่ 1.7393 แสนล้านหยวน (ราว 8.49 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบปีต่อปี นอกจากนี้จะเดินหน้าส่งเสริมโครงการตำแหน่งครูพิเศษและโภชนาการที่ดีสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทต่อไป

กระทรวงฯ ให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินอุดหนุนจะยังประโยชน์แก่ศึกษาภาคบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นจากครอบครัวที่หลุดพ้นจากความยากจน จะได้รับการสนับสนุนไม่ให้เลิกเรียนกลางคันขณะศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ ยกเว้นเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้เพราะเหตุผลด้านสุขภาพ

กระทรวงฯ กล่าวว่าการจัดสรรเงินทุนจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึงภูมิภาคที่เคยยากจนและพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์

จีนวางแผนที่จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยจำนวน 84,330 คน เพื่อเป็นครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ชนบท ในปี 2021 นี้ เพื่อกระตุ้นความคึกคักในพื้นที่ชนบท

ประกาศฉบับหนึ่ง ซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการคลังของจีน ว่าด้วยการดำเนินโครงการรับสมัครครูพิเศษสำหรับเขตพื้นที่ชนบทในปีนี้ ระบุว่าการรับสมัครนี้หลักๆ แล้ว จะดำเนินการในพื้นที่ที่เคยยากจนและถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อทำให้รักษาความต่อเนื่องของผลลัพธ์จากงานบรรเทาความยากจน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]