• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #หุบเขาหงสือเสีย红石峡 #หยุนไถซาน云台山 หุบเขาหงสือเสีย(红石峡)หรือทีแปลว่า หุบเขาหินแดง…

#หุบเขาหงสือเสีย红石峡 #หยุนไถซาน云台山 หุบเขาหงสือเสีย(红石峡)หรือทีแปลว่า หุบเขาหินแดง…

#หุบเขาหงสือเสีย红石峡 #หยุนไถซาน云台山

หุบเขาหงสือเสีย(红石峡)หรือทีแปลว่า หุบเขาหินแดง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อรัญญาชอบที่สุดในหยุนไถซาน โขดหินสีแดงในสองข้างของหุบเขา ดูเหมือนเป็นงานศิลปะที่มีรูปทรงที่หลากหลาย สวยงามมาก ไม่แปลกใจเลยว่า ที่นี่ได้รับฉายาว่าเป็นหุบเขาบอนไซขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]