• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ประเทศไ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ประเทศไ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,052 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 126,118 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,924 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 605 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 41 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 482 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 31,602 ราย)
เสียชีวิตรวม 759 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 82,404 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,900 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 42,955 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
3,011 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,317) ปริมณฑล (789) จังหวัดอื่น ๆ (905)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 41 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นนทบุรี(1) ยะลา(1) ชลบุรี(2) และสระแก้ว(35)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
– จากประเทศมัลดีฟส์ 2 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 35 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 166 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 147 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.4)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29,014 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 603,408 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 254,395 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 87.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 90 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 113 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,211 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 498,795 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,493 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,157 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 165 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,763 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 961 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 132 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]