• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ประเทศไทย…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ประเทศไทย…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,455 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 137,894 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,210 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 479 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 750 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 36,438 ราย)
เสียชีวิตรวม 873 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 41 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 91,765 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,571 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,256 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
1,960 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(975) ปริมณฑล (317) จังหวัดอื่น ๆ (668)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(4) นราธิวาส(1) ประจวบคีรีขันธ์(1) ชลบุรี(3) และ สระแก้ว(7)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศคูเวต 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
– จากประเทศเมียนมา 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 3 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 168.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 150 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.0)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,738 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 605,208 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 27 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 208,886 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 24.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 89.6
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 85 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 104 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,296 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 24 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 525,889 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 7,289 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 26,329 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 183 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,878 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 696 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 369 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 44 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]