• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,485 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 159,792 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,205 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,953 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 57 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,270 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 42,563 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,031 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 108,345 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,101 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 50,416 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,475 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,356) ปริมณฑล (757) จังหวัดอื่น ๆ (1,362)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 57 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) และสระแก้ว(55)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 55 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 171 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 153 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.5)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,750 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 609,544 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 153,485 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 25.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 91.5
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 82 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 100 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,571 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 48 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 565,533 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,999 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 29,404 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 209 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,911 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 482 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 251 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]