• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #มีบุตรได้สามคน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม รัฐบาลจีนเผยว่าจะออกนโยบายอนุญาตให้คู่สา…

#มีบุตรได้สามคน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม รัฐบาลจีนเผยว่าจะออกนโยบายอนุญาตให้คู่สา…

#มีบุตรได้สามคน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม รัฐบาลจีนเผยว่าจะออกนโยบายอนุญาตให้คู่สามีภรรยามีบุตรได้สามคน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างประชากรและรับมือกับแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศจีน

จีนเริ่มใช้นโยบายลูกคนเดียวตั้งแต่ปี 1980 โดยสนับสนุนให้คู่สามีภรรยามีบุตรเพียงหนึ่งคน และได้นำนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมไว้เป็นนโยบายพื้นฐานระดับชาติและบัญญัติในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจีนใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย รัฐบาลจีนจึงค่อย ๆ ผ่อนปรนข้นโยบายด้านการมีบุตร โดยในปี 2013 ได้อนุญาตให้คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นลูกคนเดียวทั้งคู่นั้น สามารถมีบุตรคนที่สองได้ จากนั้นในปี 2016 ก็อนุญาตให้คู่สามีภรรยาที่สมรสแล้วทุกคู่สามารถมีบุตรได้สองคน

การออกนโยบายสนับสนุนการมีบุตรสามคนในครั้งนี้ ประเทศจีนยังได้ออกมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินของครอบครัวอย่างรอบด้านตั้งแต่การให้กำเนิด การเลี้ยงดูบุตร ไปจนถึงการศึกษาของบุตรและด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการลาคลอดอีกด้วย

แต่ชาวเน็ตจีนจำนวนมากกลับถามต่อกันว่า แม้นโยบายอนุญาตแล้ว แต่คุณอยากมีลูกสามคนจริงๆ หรือ หลายคนตอบว่า คนเดียวยังไม่ไหวเลย 555
ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]