• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • เย็นนี้ ปักกิ่งอยู่ๆ ก็ฟ้าร้องฟ้าผ่า ฝนตกหนักอย่างฉับพลัน หลังฝนมีสายรุ้งที่สวยง…

เย็นนี้ ปักกิ่งอยู่ๆ ก็ฟ้าร้องฟ้าผ่า ฝนตกหนักอย่างฉับพลัน หลังฝนมีสายรุ้งที่สวยง…

เย็นนี้ ปักกิ่งอยู่ๆ ก็ฟ้าร้องฟ้าผ่า ฝนตกหนักอย่างฉับพลัน หลังฝนมีสายรุ้งที่สวยงามปรากฎในท้องฟ้า ชาวปักกิ่งพากันถ่ายรูป สวยดั่งภาพวาด

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]