จีนจัดระเบียบการจราจรรับสอบ ‘เกาเข่า’ 7-8 มิ.ย. นี้

(แฟ้มภาพซินหัว : ถนนเสวียเยวี่ยนที่มีดอกชงโคบานสะพรั่งริมทางในเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 28 ก.พ. 2021)

ปักกิ่ง, 5 มิ.ย. (ซินหัว) — สำนักการจัดการจราจร สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน เร่งเตรียมความพร้อมการจัดการจราจรระหว่างมีการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติหรือเกาเข่า (gaokao) ประจำปี 2021

เมื่อวันศุกร์ (4 มิ.ย.) สำนักฯ กระตุ้นสำนักการจราจรท้องถิ่นทั่วประเทศ ทำความคุ้นเคยกับสภาพการจราจรรอบสถานที่สอบในท้องถิ่นและจัดทำแผนการจราจรที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความแออัดบนท้องถนนในช่วงวันสอบ

สำนักฯ จะแจ้งข้อมูลการจัดการจราจรและประกาศต่างๆ ให้ผู้ขับขี่ทราบ เพื่อสามารถเดินทางรอบสถานที่สอบได้อย่างเงียบสงบและเป็นระเบียบ

ทั้งนี้ นักเรียนผู้เข้าสอบและผู้ทำหน้าที่รับ-ส่งผู้เข้าสอบควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดยเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังสถานที่สอบและขับขี่อย่างปลอดภัย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]