• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • คำว่า “逛”แปลว่าเดินไปเที่ยวไป คำว่า “吃”แปลว่ากิน วันนี้ ผิงผิงจะพาเพื่อนๆ “逛吃逛吃”…

คำว่า “逛”แปลว่าเดินไปเที่ยวไป คำว่า “吃”แปลว่ากิน วันนี้ ผิงผิงจะพาเพื่อนๆ “逛吃逛吃”…

คำว่า “逛”แปลว่าเดินไปเที่ยวไป คำว่า “吃”แปลว่ากิน วันนี้ ผิงผิงจะพาเพื่อนๆ “逛吃逛吃” เที่ยวไป กินไป #อาหารเวียดนาม #อาหารการกิน #越南菜 #好生活
ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]