จีนพิจารณาร่างกม. ‘ส่งเสริมอาชีวศึกษา’ ฉบับแก้ไข

(แฟ้มภาพซินหัว : นักศึกษาคนหนึ่งในโรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา แคว้นปกครองตนเองกั่วลั่ว กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 16 มี.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 8 มิ.ย. (ซินหัว) — คณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน เริ่มหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายส่งเสริมอาชีวศึกษาฉบับแก้ไข ที่ถูกนำมาพิจารณาในสมัยประชุมของคณะกรรมการฯ เป็นครั้งแรกในวันจันทร์ (7 มิ.ย.) เพื่อแก้ปัญหาสำคัญๆ ในภาคส่วนนี้และเพิ่มการอบรมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีความสามารถสูงจำนวนมากขึ้น

ร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอว่าควรให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาในระดับที่เท่าเทียมกันกับการศึกษาทั่วไป ทั้งยังเรียกร้องให้ผลักดันบทบาทอันสำคัญของบรรดาวิสาหกิจที่มีต่อภาคอาชีวศึกษาอย่างเต็มที่ ตลอดจนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้โรงเรียนอาชีวศึกษามีอิสระในการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพและระดับการศึกษา อีกทั้งระบุให้มีการส่งเสริมเพิ่มเติมด้านกำลังครูและปรับปรุงกลไกการให้เงินสนับสนุนเพื่ออาชีวศึกษา

อนึ่ง กฎหมายอาชีวศึกษาฉบับปัจจุบันของจีนมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกันยายน 1996

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

ติดต่อเรา