จีนตั้งเป้าดันอุตสาหกรรม ‘บล็อกเชน’ สู่แนวหน้าของโลก | XinhuaThai

(แฟ้มภาพซินหัว : รถไฟบรรทุกสินค้าจีน-ยุโรป ออกเดินทางจากสถานีรถไฟผู่เถียน นครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของประเทศจีน วันที่ 20 พ.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 8 มิ.ย. (ซินหัว) — แนวปฏิบัติที่เผยแพร่ร่วมกันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักกำกับดูแลไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน (CAC) ระบุว่า จีนตั้งเป้าส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมบล็อกเชนให้อยู่ในระดับที่ก้าวหน้าที่สุดของโลก ภายในปี 2025

เอกสารระบุว่า อุตสาหกรรมบล็อกเชนของจีนและระบบที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้ จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างภายในปี 2025 โดยจะมีเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลากหลาย

ในอีก 5 ปีข้างหน้า จีนจะสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรหลัก 3-5 แห่งที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล รวมถึงองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจำนวนมาก และกลุ่มอุตสาหกรรมบล็อกเชน 3-5 กลุ่ม

ภายในปี 2030 อุตสาหกรรมบล็อกเชนจะขยายตัวทั้งในด้านความแข็งแกร่งโดยรวมและขนาดของอุตสาหกรรม และจะถูกบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ข้อมูลจากเทียนเหยี่ยนฉา ผู้ให้บริการข้อมูลองค์กรของจีน ระบุว่าปัจจุบันจีนมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนประมาณ 75,000 แห่ง

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]