สวนโส่วกาง ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งโรงงานเหล็กกล้าโส่วตู ซึ่งเป็นบริษั…

สวนโส่วกาง ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งโรงงานเหล็กกล้าโส่วตู ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กกล้าที่มีความสำคัญของจีน และต้องย้ายโรงงานออกจากกรุงปักกิ่งไปต่างมณฑลเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและขจัดมลพิษในปักกิ่ง
พื้นที่โรงงานโส่วกาง ได้รับการออกแบบและปรับโฉมใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ โดยมีการวางแผนจะสร้างจัตุรัสโอลิมปิกฤดูหนาว สวนสาธารณะเสอจิ่งซาน อุทยานซากอุตสาหกรรม โซนสิ่งประดิษฐ์และโซนบริการสาธารณะ

เมื่อปี 2016 คณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 ได้เลือกสวนโส่วกางเป็นที่ทำการ นับเป็นลูกค้ารายแรกที่ตั้งสำนักงานที่สวนแห่งนี้ โดยภายในที่ทำการมีการจัดแสดงโมเดลและผลคืบหน้าการเตรียมงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ปี 2021 นี้ งานมหกรรมการค้าบริการนานาชาติแห่งประเทศจีนครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติและสวนโส่วกาง ทั้งนี้ ย่อมจะส่งเสริมให้สวนโส่วกางกลายเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อไปในอนาคตขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง

ติดต่อเรา