รายการ Insight China By Liurong วันนี้ จะแนะนำโครงการชลประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน…

รายการ Insight China By Liurong วันนี้ จะแนะนำโครงการชลประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน และมวยไทเก๊คของจีน ซึ่งนับเป็นนามบัตรใบพิเศษของจีนใบหนึ่งค่ะ

[fb_vid id=”2950969188475845″]

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]