#ตวนอู่端午节 ในช่วงเทศกาลตวนอู่หรือเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างที่เพิ่งผ่านไปนั้น ที่เมืองลั…

#ตวนอู่端午节
ในช่วงเทศกาลตวนอู่หรือเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างที่เพิ่งผ่านไปนั้น ที่เมืองลั่วหยาง 洛阳มณฑลเหอหนาน 河南 ได้จัดกิจกรรมชุด “ฮั่นฝู汉服” หรือชุดจีนโบราณแบบชาวฮั่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รวมเอาการท่องเที่ยว วัฒนธรรมชุดฮั่นฝู ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนเข้าไว้ด้วยกัน กิจกรรมดังกล่าวได้ดึงดูดผู้มีใจรักในชุดฮั่นฝูจากทุกสารทิศจำนวนเกือบพันคนให้มาร่วมงาน พวกเขาสวมชุดฮั่นฝูในสไตล์ของแต่ละยุคสมัยที่ต่างกันออกไป พร้อมทั้งรับความรู้จากวิทยากรที่คอยบรรยายเรื่องขนมธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

ติดต่อเรา