จีนเปิดใช้ ‘ฐานทดสอบโดรน’ แห่งแรก คลุมน่านฟ้า 5,000 ตร.กม.

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนชมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่จัดแสดง ณ นิทรรศการแห่งหนึ่งในนครซีอัน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 11 พ.ค. 2021)

ซีอัน, 10 ก.ย. (ซินหัว) — ฐานทดสอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (UAV) ระดับมืออาชีพแห่งแรกของจีน เปิดใช้งานแล้วในอำเภอจิ้งเปียน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งช่วยเติมเต็มช่องว่างในห่วงโซ่อุตสาหกรรมโดรนของจีน และคาดว่าจะถูกปลุกปั้นเป็นเขตสาธิตอุตสาหกรรมโดรนที่ครอบคลุมและแพลตฟอร์มบริการสาธารณะระดับประเทศ

การก่อสร้างฐานทดสอบฯ หรือที่เรียกว่าสนามบินทั่วไปจิ้งเปียนเริ่มต้นในปี 2015 ครอบคลุมพื้นที่ 5,063 หมู่ (ราว 2,100 ไร่) ประกอบด้วยน่านฟ้าทดสอบ 5,000 ตารางกิโลเมตร และรันเวย์กว้าง 45 เมตร ยาว 2,400 เมตร มีฐานะเป็นสนามบินแห่งแรกที่รองรับการทดสอบโดรนของจีน

สนามบินแห่งนี้ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานการบินและได้รับใบอนุญาตใช้งาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานเต็มรูปแบบแล้ว

ฐานทดสอบฯ ยังรองรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การประเมิน การรับรองความสมควรเดินอากาศ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษาและกู้ภัยฉุกเฉิน การฝึกอบรมบุคลากรด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาโดรน รวมถึงการประชุมและนิทรรศการเกี่ยวกับโดรนด้วย

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยอากาศยานไร้คนขับแห่งมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคตะวันตกเฉียงเหนือ (NPU) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงานฐานทดสอบฯ ให้คำมั่นร่วมมือกับองค์กร สถาบันสาธารณะ และสถาบันวิจัยในอุตสาหกรรมโดรน เพื่อพัฒนาฐานดังกล่าวสู่ศูนย์ทดสอบและบริการบินโดรนระดับโลก

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

ติดต่อเรา