• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ประเท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ประเท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,059 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 225,365 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,257 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 75 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,706 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 62,033 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,693 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 187,836 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,047 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 35,836 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,963 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,154) ปริมณฑล (1,488) จังหวัดอื่น ๆ (1,321)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(5) นนทบุรี(1) นราธิวาส(1)และ จันทบุรี(14)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 14 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศอุซเบกิสถาน 1 ราย
– จากประเทศจีน 1 ราย
– จากประเทศโมซัมบิก 1 ราย
– จากประเทศอัฟกานิสถาน 1 ราย
– จากประเทศสเปน 1 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 179.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 164 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.48)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,306 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 617,463 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,096 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.4
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 92 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 148,617 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 399 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,265 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 701,019 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,611 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 43,446 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 441 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,054 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 103 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 272 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]