#ทางรถไฟสายจีนลาว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา รถวางรางรถไฟรุ่นใหม่ที่จีนได้พ…

#ทางรถไฟสายจีนลาว
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา รถวางรางรถไฟรุ่นใหม่ที่จีนได้พัฒนาขึ้นเองนั้น ได้วางรางรถไฟสำเร็จรูปขนาด 500 เมตรชุดสุดท้ายลงในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำที่ปากอุโมงค์ “ม่านมู่ซู่” ในมณฑลยูนนาน ทำให้เส้นทางรถไฟสายจีน-ลาว ได้เสร็จสิ้นการวางรางตลอดทั้งเส้นทางแล้ว และพร้อมใช้สำหรับเดินรถ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างราบรื่นในช่วงสิ้นปีนี้

ทางรถไฟสายจีน-ลาว เส้นทางคุนหมิง-เวียงจันทน์ ประกอบด้วยเส้นทางสองส่วนได้แก่ เส้นทางในส่วนที่อยู่ในเขตประเทศจีน และเส้นทางในเขตประเทศลาว รวมระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร มีอุโมงค์รวม 167 แห่ง เริ่มต้นจากทางทิศเหนือที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และจรดทางทิศใต้ที่กรุงเวียงจันทน์ของประเทศลาว

นี่เป็นทางรถไฟระหว่างประเทศสายแรกที่เน้นการลงทุนก่อสร้างโดยฝ่ายจีน ใช้มาตรฐานเทคโนโลยีและเครื่องมือของจีนตลอดทั้งเส้นทาง และเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟในประเทศจีนด้วย หลังจากเปิดให้บแล้ว คาดว่าจะสามารถเดินทางหรือขนส่งจากคุนหมิง ในมณฑลยูนนานและไปถึงกรุงเวียงจันทน์ของลาวได้โดยตรงภายในวันเดียว

ทางรถไฟส่วนที่อยู่ในจีนนั้นได้เริ่มติดตั้งรางตั้งแต่เดือนเมษยนปีที่แล้ว โดยใช้วิธีการแบบอาศัยเครื่องจักร การวางรางแบบอัตโนมัติและอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการสร้างทางรถไฟ โดยประสบความสำเร็จในการสร้างทางรถไฟระยะทาง 500 กิโลเมตร ภายในเวลา 80 วัน

นอกจากนี้ ยังสร้างโหมดการทำงานที่ใช้ระบบกำหนดตำแหน่งและเคลื่อนที่อัตโนมัติของเป๋ยโต่ว เพื่อดำเนินการวางรางรถไฟได้แบบอัจฉริยะ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

ติดต่อเรา