นครฉงชิ่งพร้อมแสดงศักยภาพในงาน Western China International Fair for Investment and Trade ครั้งที่ 3

งาน Western China International Fair for Investment and Trade (WCIFIT) ครั้งที่ 3 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครฉงชิ่ง โดยมีหัวข้อหลักคือ Joining Hands with the West for a Bright Future เพื่อหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของจีน อาทิ การพัฒนาภูมิภาคตะวันตกของจีน ความร่วมมือข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง การพัฒนาสีเขียวของแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี การลงทุน และการสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง ภายในงานมีนิทรรศการเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาของประเทศจีน ทั้งหมด 8 ห้อง ได้แก่

N1 ห้องนครฉงชิ่ง

ได้รับการออกแบบโดยใช้แนวคิด “เปิดใจ” และ “กางปีก”  มีการรวมสถานที่สำคัญของนครฉงชิ่ง อาทิ ห้างเรือใบ (Raffles) โรงละคร รถไฟฟ้า และแม่น้ำแยงซีไว้ในห้องเดียว โดยโถงทางเดินออกแบบโดยเลียนแบบแม่น้ำ ซึ่งแม่น้ำนี้จะพาทุกท่านเข้าชมโซนต่าง ๆ ภายในห้อง โซนนิทรรศการของเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียงใช้หน้าจอและอุปกรณ์ไฮเทค ตามแนวคิดเมืองไฮเทคเหลี่ยงเจียง

N2 ห้องความร่วมมือระดับภูมิภาค  

ห้องความร่วมมือระดับภูมิภาค เป็นจุดเด่นของการประชุมในปีนี้ เป็นห้องนิทรรศการของมณฑลสำคัญในงาน 3 มณฑล ได้แก่ เสฉวน กว่างซี และยูนนาน และมณฑลอื่น ๆ เช่น หนิงเซี่ย ส่านซี กุ้ยโจว ซานตง ซานซี เจ้อเจียง มองโกเลียใน เป็นต้น โดยเน้นความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันในระดับภูมิภาค

โซนเสฉวนใช้ LED แสดงความสวยงามของทิวทัศน์มณฑลเสฉวน โซนกว่างซีออกแบบโดยใช้แนวคิดเรือยักษ์ออกเดินทางสู่เส้นทางอันไกลโพ้น เป็นเอกลักษณ์ของกว่างซี แสดงให้เห็นถึงการฝ่าลมฝนและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และโซนยูนนานเน้นส่งเสริมการพัฒนาโลจิสติกส์แบบบูรณาการของ “การขนส่ง + การท่องเที่ยว + โลจิสติกส์”

N3 ห้องนานาชาติ

ใช้ “ซือหนาน” หรือ เข็มทิศโบราณเป็นองค์ประกอบหลัก มีการเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบของตู้คอนเทนเนอร์และเรือเข้าไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง

N4 ห้ององค์กรธุรกิจระดับแนวหน้า

เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีเทคโนโลยีการฉายภาพโฮโลแกรม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิต

N5 ห้องนวัตกรรมยานยนต์

ให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การขับขี่แบบอิสระ มีการนำเสนอหุ่นยนต์เติมน้ำมันอัจฉริยะ ที่สามารถจดจำใบหน้าได้ และเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ

N6 ห้องเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง 

ห้องนี้ออกแบบเป็นรูป “วงกลมคู่“ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาและการบูรณาการซึ่งกันและกันของนครเฉิงตูและฉงชิ่ง ในขณะเดียวกันยังรวมเอาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง

N7 ห้องผลิตภัณฑ์ไฮเทคเพื่อสุขภาพ

มุ่งเน้นไปที่สุขภาพสตรี เด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ไฮเทคเพื่อสุขภาพ เช่น หุ่นยนต์ทำอาหาร ระบบประเมินอัจฉริยะ และระบบแสดงข้อมูลโภชนาการ 3 มิติ

N8 ห้องความร่วมมือของเขตต่าง ๆ ในนครฉงชิ่ง

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง เช่น เขตปาหนานของนครฉงชิ่งและเขตเวินเจียงของนครเฉิงตู ซึ่งลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการแพทย์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งสองเขตร่วมกันจัดแสดงอุตสาหกรรม วัฒนธรรม และทรัพยากรของทั้งสองเขต

นครฉงชิ่งมีความโดดเด่นเรื่อง เทคโนโลยีการผลิต รถยนต์อัจฉริยะ หุ่นยนต์อัจฉริยะ การผลิตรถยนต์และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ งานนิทรรศการนี้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนชาวไทยในประเทศจีน ที่ต้องการพบและทำความรู้จักกับบริษัทในสายงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนหน้างาน หรือนัดหมายผ่านเว็บไซต์ทางการ และบัญชี WeChat ของ ” China International Fair for Investment and Trade” และสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่งานได้เช่นกัน โดยงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์ทางการของ ChongqingNews (ฉบับวันที่ 18 พ.ค. 2564)

http://cq.cqnews.net/html/2021-05/18/content_51347117.html?spm=0.0.0.0.S0bNJe

http://cq.cqnews.net/html/2021-05/14/content_51343935.html?spm=0.0.0.0.S0bNJe

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]