มูลค่าการนำเข้าส่งออกของมลฑลเสฉวนไตรมาสแรก 2564 เป็นอันดับ 8 ของจีน

กรมศุลกากรนครเฉิงตูเปิดเผยว่าไตรมาสแรก 2564 มลฑลเสฉวนมีมูลค่าการนำเข้าส่งออก 196,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 จัดเป็นอันดับที่ 8 ของจีน โดยมีมูลค่าการนำเข้า 86,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 และมูลค่า การส่งออก 110,090 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 สำหรับปัจจัยที่ทำให้มูลค่าการนำเข้าส่งออกในไตรมาสแรกของมณฑลเสฉวนเพิ่มขึ้นมี

  1. มูลค่าการนำเข้าส่งออกกับประเทศคู่ค้าหลักเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคู่ค้า 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาเซียน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ มีมูลค่าการนำเข้าส่งออกคิดเป็นร้อยละ 72.8 ของมูลค่าประเทศคู่ค้าทั้งหมด
  2. มูลค่าการนำเข้าส่งออกในหมวดสินค้าแปรรูปมีการปรับตัวลดลง โดยมูลค่า 123,310 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 1.9 สินค้าหมวดแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 62.7 ของหมวดสินค้าทั้งหมดที่นำเข้าส่งออก โดยมีการนำเข้าส่งออกผ่านช่องทางการค้าทั่วไปมูลค่า 42,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2
  3. มูลค่าการนำเข้าส่งออกผ่านบริษัทเอกชนมีมูลค่า 43,220 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และผ่านบริษัทเอกชนต่างประเทศที่ลงทุนในจีนมีมูลค่า 141,010 ล้านหยวน คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าส่งออกต่างประเทศของมณฑเลเสฉวนถึง   ร้อยละ 71.1 ของทั้งหมด
  4. มูลค่าการนำเข้าส่งออกของนคร/เมือง ในมณฑลเสฉวนแบ่งเป็น (1) นครเฉิงตูมีมูลค่า 174,240 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 คิดเป็นร้อยละ 88.6 ของมูลค่าทั้งหมด (2) เมืองเหมียนหยางมีมูลค่า 5,320 ล้านหยวน (3) เมืองอี๋ปิน มีมูลค่า 4,520 ล้านหยวน (4) เมืองเต๋อหยางมีมูลค่า 2,210 ล้านหยวน
  5. ประเภทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปริมาณการนำเข้าส่งออกสูงที่สุดโดยมีมูลค่าการส่งออก 96,680 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 คิดเป็นร้อยละ 87.8 ของมูลค่าทั้งหมด และมีมูลค่าการนำเข้า 77,700 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 คิดเป็นร้อยละ 89.7 ของมูลค่าทั้งหมด
  6. เขตปลอดภาษีในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่มีมูลค่าการนำเข้าส่งออก 136,040 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 คิดเป็นร้อยละ 69.2 ของเขตปลอดภาษีทั้งหมดในมณฑลเสฉวน

โดยที่อัตราการเติบโตของมูลค่าและปริมาณการนำเข้าส่งออกของมณฑลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสินค้าที่มีสัดส่วนการนำเข้าส่งออกหลัก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าแปรรูป บริษัทขนส่งเอกชนโดยเฉพาะบริษัทเอกชนต่างประเทศที่ลงทุนในจีน จึงน่าจะมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะเปิดบริษัทนำเข้าส่งออกในจีน อีกทั้งเป็นช่องทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือ SMEs ต่อยอดช่องทางการส่งออก และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

default

 

 

แหล่งที่มา The Peopls’s Government of Sichuan Province (19 เมษายน 2564)
http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2021/4/19/7c528024475f4a1db478170bc2d42f75.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]