มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าในมณฑลเสฉวนสูงกว่า 1.25 แสนล้านหยวน ภายในเวลาเพียงสองเดือน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 กรมศุลกากรนครเฉิงตูได้เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของมณฑลเสฉวนมีมากกว่า 1.25 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยการส่งออกมีมูลค่า 7.18 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.3 และมูลค่าการนำเข้า 5.33 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 นอกจากนั้น มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของบริษัทเอกชนสูงขึ้นร้อยละ 49.6 มีมูลค่าสูงถึง 28.31 พันล้านหยวน

คู่ค้าต่างชาติที่สำคัญของมณฑลเสฉวน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี สินค้าส่งออกหลักเป็นสินค้าจำพวกเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยคิดเป็นร้อยละ 88 ของการส่งออกทั้งหมด

 

แหล่งที่มา : เว็ปไซด์ทางการของ Xinhuanet http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/14/c_139809477.htm
ฉบับวันที่ : 14 มีนาคม 2564

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา