ไตรมาสแรกปี 63 มณฑลกานซูส่งออกเมล็ดพันธุ์พืช เติบโตกว่าเท่าตัว

มณฑลกานซูเป็นหนึ่งในพื้นที่เพาะปลูกและส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชผักผลไม้และดอกไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจีน โดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรให้เป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชระดับประเทศ (National Seed Production Base) ตั้งแต่ปี 2546 ครอบคลุม 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ เมืองจางเย่ เมืองติ้งซี และเมืองจิ่วเฉวียน ในปี 2555 รัฐบาลมณฑลกานซูได้ให้การสนับสนุนการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอย่างจริงจัง ด้วยการขยายพื้นที่เพิ่ม 310,000 หมู่ (ราว 12,704 ไร่) ต่อมารัฐบาลมณฑลกานซูยังได้ประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชด้วยการเกษตรสมัยใหม่ (Gansu Provincial People’s Government implements the State Council’s opinions on Accelerating the Development of Modern Crop Seed Industry) ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานการเพาะพันธุ์ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ผ่านการขยายฐานการผลิตให้ได้ 3.5 ล้านหมู่ (ราว 1.43 ล้านไร่) ที่จะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 11,000 ล้านหยวน ภายในปี 2563

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและผลไม้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ โดยในปี 2562 มณฑลกานซูส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชผัก ผลไม้และดอกไม้ คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 65 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของประเทศ ด้วยได้เปรียบในสภาพภูมิอากาศกลางวันและกลางคืนที่แตกต่างกันมาก มีศัตรูพืชรบกวนน้อย และทำเลเพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ ที่ผ่านมา มณฑลกานซูยังมีความร่วมมือกับวิสาหกิจผู้ผลิตและเพาะพันธุ์พืชจากต่างประเทศมากกว่า 80 ประเทศ โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ ปัจจุบัน เมล็ดพันธุ์พืชหลักที่มณฑลกานซูผลิต ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าวสาลี พืชตระกูลแตง มอลต์สำหรับอุตสาหกรรมเบียร์ และผักกวางตุ้งฮ่องเต้

ล่าสุด ศุลกากรนครหลานโจวรายงานว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 มณฑลกานซูส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชผักและดอกไม้ไปยังประเทศโปแลนด์แล้วกว่า 2,932 ตัน คิดเป็นมูลค่า 220 ล้านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 กว่า 1.03 เท่า โดยเป็นการส่งออกเมล็ดดอกบานเย็น ดาวเรือง กู๊สเบอร์รี่ และผักสดไปยังประเทศโปแลนด์ ซึ่งคาดการณ์ว่าการส่งออกจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากความหลากหลายของพันธุ์พืช และช่องทางการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางรางที่สะดวกสบายมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

1.http://www.chinadaily.com.cn/a/202004/14/WS5e957883a3105d50a3d1625e.html

2.http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/resume/n/201109/20110907730689.html

 

 

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา