กว่างซีเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่น่าจับตามอง

ไฮไลท์

  • เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็น “พื้นที่ที่น่าลงทุน” แห่งใหม่ของประเทศจีนที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจ โดยแนวโน้มการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเป็นอันดับ 2 ของประเทศด้วยอัตราขยายตัว 142% ขณะที่ทั้งประเทศมีการขยายตัวเฉลี่ยเพียง 8%
  • “เขตเศรฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี” (6 เมือง) เป็นพื้นที่ศักยภาพในการลงทุนมากที่สุดในมณฑล โดยสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศคิดเป็น 66.14% ของทั้งมณฑล
  • “เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)” เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยดึงดูดเงินลงทุนเข้าสู่เขตฯ กว่างซีจ้วง เมืองที่เป็นที่ตั้งของเขตทดลองฯ ซึ่งได้แก่ นครหนานหนิง เมืองชินโจว และเมืองฉงจั่ว มีสัดส่วน 44.59% ของมูลค่าสัญญาการลงทุนทั้งมณฑล
  • ปี 2562 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศ 1,109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีบริษัทต่างชาติรายใหม่ 388 รายในจำนวนนี้ อยู่ใน “นครหนานหนิง” 126 ราย คิดเป็น 5% ของบริษัทต่างชาติรายใหม่ในมณฑล

 

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็น “พื้นที่ที่น่าลงทุน” แห่งใหม่ของประเทศจีนที่นักลงทุนจากต่างประเทศให้ความสนใจ สะท้อนจากตัวเลขการลงทุนจากต่างประเทศของกว่างซีในปี 2562 ที่แม้ว่าการลงทุนจากต่างประเทศจะยังมีมูลค่าไม่สูงเมื่อเทียบกับมณฑลภาคตะวันออก แต่แนวโน้มการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

ปี 2562 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีมูลค่าการลงทุนจริงจากต่างประเทศ 1,109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 142% (YoY) ซึ่งอัตราขยายตัวดังกล่าวสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ขณะที่ทั้งประเทศมีการขยายตัวเฉลี่ยที่ 5.8% มีบริษัทต่างชาติรายใหม่ 388 ราย อยู่ใน “นครหนานหนิง” 126 ราย คิดเป็น 32.5% ของบริษัทต่างชาติรายใหม่ในมณฑล

ปีที่ผ่านมา การลงทุนจากต่างประเทศในกว่างซีมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยพื้นที่เป้าหมายของนักลงทุน 5 อันดับแรกได้แก่ นครหนานหนิง (27.96% ของมูลค่ารวม) เมืองชินโจว (11.9%) เมืองเป๋ยไห่ (10.24%) เมืองหลิ่วโจว (8.96%) และเมืองกุ้ยก่าง (8.42%)

สังเกตได้ว่า เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (นครหนานหนิง เมืองชินโจว เมืองฉงจั่ว เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองเป๋ยไห่ และเมืองยวี่หลิน) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนมากที่สุดในมณฑล สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศคิดเป็น 66.14% ของทั้งมณฑล

ด้านการดึงดูดการลงทุนปี 2562 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีการลงนามโครงการลงทุนใหม่ที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านหยวน จำนวน 226 โครงการ มูลค่าสัญญาการลงทุนจากนักลงทุนต่างมณฑลมีมูลค่ารวม 6.02 แสนล้านหยวน โดยแบ่งเป็นมูลค่าการลงทุนจากเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า หรือ GBA รวม 3.25 แสนล้านหยวน หรือเกือบ 54% ของมูลค่าการลงทุนจากต่างมณฑล

ปัจจุบัน เมกะโปรเจกต์ของบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างมณฑลหลายรายได้เริ่มลงหลักปักฐานในกว่างซีแล้ว อาทิ กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์Enjoy (河南银基)จากมณฑลเหอหนานกลุ่มบริษัทวัสดุเคมีHuayi(上海华谊) จากนครเซี่ยงไฮ้กลุ่มบริษัทยานยนต์Geely Auto Group (吉利集团) และกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่Holley Group (华立集团) จากมณฑลเจ้อเจียงและกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่Amer International Group(正威国际) จากมณฑลกวางตุ้ง

นักลงทุนนอกจีนแผ่นดินใหญ่ 5 อันดับแรกจากทั้งหมด 24 ประเทศ/ดินแดนที่เข้ามาลงทุนในเขตฯ กว่างซีจ้วง ได้แก่ ฮ่องกง (680ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ไต้หวัน อังกฤษ และสิงคโปร์ ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 21 ด้วยมูลค่าการลงทุน 7.2 แสนดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 94% (YoY)

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การจัดตั้ง “เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)” เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยดึงดูดเงินลงทุนเข้าสู่เขตฯ กว่างซีจ้วงเขตทดลองการค้าเสรีได้กำหนดพื้นที่อยู่ในนครหนานหนิง เมืองชินโจว และเมืองฉงจั่ว โดยมูลค่าสัญญาการลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีกว่างซีมีสัดส่วน 44.59% ของมูลค่าการลงทุนรวม ในปี 2563 รัฐบาลกว่างซีได้วางแผนการส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนจากต่างมณฑล/ต่างประเทศ อาทิ

  • ส่งเสริมกิจกรรมให้รัฐวิสาหกิจจากส่วนกลางลงพื้นที่สำรวจโอกาสทางการลงทุนในมณฑล
  • ส่งเสริมให้วิสาหกิจเอกชนเข้ามาพัฒนาโครงการในมณฑล
  • ส่งเสริมบทบาทการเป็นพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) ของมณฑล
  • พัฒนากิจกรรมส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศและการลงทุนในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)
  • พัฒนานวัตกรรมและปฎิรูปกลไกส่งเสริมการลงทุนในเชิงลึกและหลากหลายมิติ

ด้านการดำเนินนโยบาย “ก้าวออกไป” มีวิสาหกิจที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ (ยกเว้นการลงทุนในสาขาการเงิน) จำนวนทั้งหมด 50 ราย (รวมถึงวิสาหกิจต่างชาติที่จดทะเบียนในกว่างซี) มูลค่าสัญญาการลงทุนรวม 1,270 ล้านดอลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ เป็นมูลค่าสัญญาการลงทุนของฝ่ายจีน(กว่างซี)รวม 926 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดย 61% เป็นมูลค่าสัญญาที่ฝ่ายจีน(กว่างซี)ลงทุนในอาเซียนหรือกว่า 564 ล้านดอลาร์สหรัฐ

ประเทศเป้าหมายที่วิสาหกิจจากกว่างซีออกไปลงทุน ได้แก่ กัมพูชา (สัดส่วน 26.1%) เวียดนาม (17.1%) ฮ่องกง (15.5%) สหรัฐอเมริกา (9.9%) อินโดนีเซีย (6.2%) โกตดิวัวร์ (6.2%) บรูไน (4.7%) และอื่นๆ (15%)

สาขาเป้าหมายที่วิสาหกิจจากกว่างซีออกไปลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การผลิต (สัดส่วน 50.5%) การคมนาคมขนส่งและคลังสินค้า (16.7%) การค้าปลีก-ส่ง (11.1%) การเกษตร ป่าไม้ ประมง และปศุสัตว์ (9.3%) และอื่นๆ (12.4%)

เห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมากว่างซีได้รับนโยบายหลายอย่างจากรัฐบาลกลางที่เอื้อต่อการพัฒนามณฑลพร้อมเสริมสร้างและขยายความร่วมมือกับอาเซียนและไทยนับจากนโยบายการเป็น “ประตูสู่อาเซียน” อย่างรอบด้าน ยุทธศาสตร์เส้นทาง ILSTC นโยบายการเป็นประตูด้านการเงินสู่อาเซียน และล่าสุดเขตทดลองการค้าเสรีกว่างซีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของกว่างซีอย่างมากและเป็นอีกโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำการค้าและการลงทุนในกว่างซี(จีน)

 

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์ พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) วันที่28กุมภาพันธ์ 2563
เว็บไซต์ www.swt.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区商务厅) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เว็บไซต์ http://tjj.gxzf.gov.cn(广西统计局) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
รูปประกอบ www.pixabay.com

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา