Way Forward 2021 ครั้งที่ 1 “เจาะลึกทุนการศึกษาจีน”

การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021
“เจาะลึกทุนการศึกษาจีน”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09:30 – 10:30 น. (เวลาไทย)

วิทยากร

อ.ดร.ธีรติร์ บรรเทิง (ต้น)
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University)
อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ผู้ชวนคุย

โสภิต หวังวิวัฒนา (นุ่น)
ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง ไทยพีบีเอส และ ThaiPBS Podcast

ช่องทางรับชม

  • Facebook Live เพจวิทย์ไมตรีไทยจีน ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สอท.ปักกิ่ง
  • Zoom Meeting Meeting ID: 830 5523 6352 Passcode: 615007
ติดต่อเรา