#ontheway #เสฉวน อรัญญาพาไปวัดโบราณต้าเซิ่งฉือของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน

#ontheway #เสฉวน อรัญญาพาไปวัดโบราณต้าเซิ่งฉือของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

ติดต่อเรา