นครหลานโจวจับมือ JD ตั้งฐาน JD Asia One (Lanzhou) Smart E-commerce Industrial Base เสริมทัพการค้าออนไลน์ของมณฑลกานซู

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เขตเมืองใหม่หลานโจว (Lanzhou New Area) และบริษัท Beijing Jingdong Donghong Management Consulting Co., Ltd. (北京京东东鸿管理咨询有限公司: JD) วิสาหกิจยักษ์ใหญ่ด้านการค้าออนไลน์ของจีน ได้ลงนามร่วมกันในโครงการก่อตั้งฐานการค้าออนไลน์อัจฉริยะ JD Asia One แห่งนครหลานโจว (JD Asia One (Lanzhou) Smart E-commerce Industrial Base)” ด้วยเงินลงทุน 800 ล้านหยวน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 162.7 ไร่ เพื่อให้บริการกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย พร้อมเน้นส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ในเขตเมืองใหม่หลานโจว โดยตั้งเป้าว่า จะมีรายได้สุทธิไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านหยวน/ปีสามารถสร้างตำแหน่งงานได้มากกว่า 1,000 ตำแหน่ง และส่งเสริมให้แรงงานในภาคธุรกิจโลจิสติกส์มีงานทำอย่างน้อย 2,000 คน ฐานการค้าดังกล่าว ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจงชวน (中川园区) ของเขตเมืองใหม่หลานโจว แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ (1) ศูนย์การชำระเงินธุรกรรมการดำเนินการอีคอมเมิร์ซ (电商运营交易结算中心) (2) ศูนย์การผลิต (订单生产中心)  (3) ศูนย์กระจายสินค้า (大型分拨中心)  (4) โกดังเก็บของ (大型仓储中心) (5) สำนักงาน (6) หอพัก และ (7) ส่วนสันทนาการ

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มณฑลกานซูได้ดำเนินมาตรการที่ให้แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่องอาทิ (1) ส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้ค้าแบบดั้งเดิมให้ขยายช่องทางการจำหน่ายออนไลน์  (2) ให้บริษัทการเงินสนุนการบริการด้านอีคอมเมิร์ซต่างๆ ได้แก่ บริการธุรกรรมอีคอมเมิร์ซการชำระเงินของบุคคลที่สาม การขนส่งและการกระจายสินค้า และ internet banking  (3) เปิดร้านขายสินค้าของมณฑลฯ ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ ได้แก่ Taobao, Tencent, JD.com เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอีคอมเมิร์ซบนมือถือ  (4) ส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเปิดร้านค้าออนไลน์  ซึ่งจากการดำเนินมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2558 ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซของมณฑลกานซูมีมูลค่า 160,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบในปี 2557) นอกจากนี้ ในปี 2558 รัฐบาลมณฑลกานซูยังได้ลงทุน 27 ล้านหยวน เพื่อสร้างเขตสาธิตอีคอมเมิร์ซอีก 16 แห่ง เพื่อให้อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท และยังได้ใช้ “แผนการพัฒนาอีคอมเมิร์ซของมณฑลกานซูระหว่าง 2558-2560″ จนทำให้ในปี 2560 ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซของมณฑลกานซูสูงถึง 218,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7

นอกจากการส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามณฑลแล้ว กานซูยังเสริมเสริมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (Cross border E-commerce) อีกด้วย โดยล่าสุด ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2564 ธุรกรรมคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนมีมูลค่า 838 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24  ประเทศที่เป็นคู่ค้าข้ามพรมแดนที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งได้กลายเป็นโอกาสใหม่สำหรับมณฑลกานซูในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากการพัฒนาอีคอมเมิร์ซในชนบทและอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน เป็นโครงการสำคัญในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี (ปี 2564-2568) มณฑลกานซู แนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าว จึงอาจเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ JD เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าไปตั้งฐานโลจิสติกส์ที่นครหลานโจว เพราะนอกจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซในจีนแล้ว JD ยังได้พัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนมาตั้งแต่ต้นปี 2558  ดังนั้น การตั้งฐาน JD Asia One (Lanzhou) Smart E-commerce Industrial Base จะมีส่วนช่วยให้มณฑลกานซูสามารถพัฒนาอีคอมเมิร์ซทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ วิสาหกิจไทยที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการนี้ได้ทางเว็บทางการของเขตเมืองใหม่หลานโจว http://www.lzxq.gov.cn/index.shtml

ข้อมูลอ้างอิง

  1. https://mp.weixin.qq.com/s/p6mXyNZ11BrAnVpLgIk4WQ
  2. https://xianxiao.ssap.com.cn/catalog/detail/id/3161809.html
  3. http://gansu.gscn.com.cn/system/2018/03/23/011934284.shtml
  4. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_15879038
  5. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1687638120687498957&wfr=spider&for=pc
    https://www.doc88.com/p-59259549581094.html?r=1

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา