Science Technology Innovation Weekly No.7/2565

1. แนวโน้มด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปี 2022

22 ก.พ. 65 – ปัจจุบัน โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องไกลตัว ข้อมูลข่าวสารที่กระจายทุกที่ทุกทาง ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มรการนำมาใช้งานที่หลากหลาย เช่น ผู้ช่วยดิจิทัลที่เป็นมนุษย์เสมือนจริง มีการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบไฮเปอร์ออโตเมชั่นมากขึ้น ที่ช่วยให้องค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและประหยัดเวลาได้มากขึ้น และส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมหาศาล

2. จีนค้นพบยาที่ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

21 ก.พ. 65 – สถาบันวิจัยสัตวแพทย์ฮาร์บิน สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรจีน พบว่าDiltiazem (ดิลไทอะเซม) สามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในเซลล์และปอดของหนูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการให้ยา diltiazem ทางกล้ามเนื้อหรือทางจมูกสามารถยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในปอดของหนูได้อย่างมีนัยสำคัญ และลดอัตราการเสียชีวิตของหนู โดยผลวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Pathogens

3. ประเด็นสำคัญในการส่งเสริมงานฟื้นฟูชนบทอย่างครอบคลุม

24 ก.พ. 65 – เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานกลุ่มผู้นำงานชนบทกลางและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทกล่าวว่า ในปี ค.ศ. 2022 จีนจะเน้นสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยที่ไม่กลับไปสู่วงจรความยากจนในวงกว้างอีก โดยการส่งเสริมการพัฒนาชนบท การก่อสร้างในชนบท เช่น การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีคุณภาพสูง สร้างพื้นที่ชลประทานแบบประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง และการอนุรักษ์ดินในพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงการปกครองในชนบทอย่างมั่นคงและเป็นระเบียบ

4. จีนส่งเสริมอุตสาหกรรมการเพาะพันธุ์ทางชีวภาพใน “ยุค 4.0”

24 ก.พ. 65 – เอกสารฉบับที่ 1 เกี่ยวกับการส่งเสริมงานสำคัญของการฟื้นฟูชนบทอย่างครอบคลุมในปี ค.ศ. 2022 เสนอให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่การทำเกษตรสมัยใหม่ที่แม่นยำสูง ด้วยเทคโนโลยีและการจัดการผลิตภาคเกษตรที่สำคัญ ส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีหลักทางการเกษตร เช่น แหล่งเมล็ดพันธุ์และการผลิตธัญพืช การปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองผสม และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างเต็มที่ โดยเทคโนโลยีชีวภาพจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการค้าทางการเกษตรทั่วโลก

5. หวัง จื้อกัง : การพัฒนานวัตกรรม รัฐวิสาหกิจและเอกชนมีโอกาสเท่าเทียมกัน

25 ก.พ. 65 – หวัง จื้อกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือสิทธิอันชอบธรรมใน 3 เรื่อง คือ 1.ทุกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบและการตัดสินใจที่สำคัญ 2.การเพิ่มการลงทุนและลดค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา และ 3.การสนับสนุนองค์กรขนาดใหญ่ให้มีบทบาทเป็นผู้นำและการสร้างระบบนิเวศที่ดีขึ้นสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่มา

  • https://news.cctv.com/2022/02/22/ARTIFtFOWYKLdcVGXh7Z92Zk220222.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.5
  • https://m.gmw.cn/baijia/2022-02/21/1302813805.html
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-02/24/content_530766.htm?div=0
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-02/24/content_530760.htm?div=-1
  • https://news.cctv.com/2022/02/25/ARTIRpClKW06QIzhedembPmx220225.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.5

ติดต่อเรา