Science Technology Innovation Weekly No.8/2565

1. “แผนพัฒนาฯ 5 ปีฉบับที่ 14”! ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้น

28 ก.พ. 65 – นายหวัง จื้อกัง รมว.วท.จีน กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมา จีนมีการลงทุนด้าน R&D เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มูลค่า 2.79 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 จากปี 2563 คิดป็นสัดส่วนร้อยละ 2.4 ของจีดีพีของจีน อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมแห่งชาติโดยรวมขึ้นมาเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ผลงานและความก้าวหน้าที่สำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน เมื่อเริ่มต้นแผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 14 เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัม Jiu zhang No.2 การเดินทางไปสำรวจดาวอังคารของยานเทียนเวิ่น-1 การถ่ายภาพเส้นสเปกตรัมไฮโดรเจน-อัลฟา (Hα) ของดาวเทียมซีเหอ

2. ผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนของมณฑลยูนนาน

28 ก.พ. 65 – ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2021 รายได้ต่อหัวของชาวบ้านในเขตพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนในมณฑลยูนนานอยู่ที่ 13,027 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 มณฑลยูนนานเสนอกลยุทธการสร้าง “แบรนด์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก 442,600 ไร่ และพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน มณฑลยูนนานก่อตั้งอุตสาหกรรมชั้นนำ 26 แห่ง ครอบคลุม 1.6853 ล้านครัวเรือนที่หลุดพ้นจากความยากจน ประชาชนจำนวน 39,000 คนมีการย้ายถิ่นฐานในช่วงสามปีที่ผ่านมา

3. เร่งสร้างองค์กรระดับโลกและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถ

1 มี.ค. 65 – ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกลางลงลึกการปฏิรูปในทุกด้าน ครั้งที่ 24 เน้นว่า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรเสริมสร้างการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ เร่งการสร้างกลุ่มองค์กรชั้นนำระดับโลก การผลิตสินค้ามาตรฐานสูง การทำ Branding Design ที่โดดเด่น การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมชั้นนำและยึดหลักของธรรมาภิบาลสมัยใหม่ โดยยึดมั่นในการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

4. จีนสร้างสถิติใหม่ปล่อยยานอวกาศ >50 ครั้ง ในปี 2022

4 มี.ค. 65 – กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินอวกาศจีนตั้งเป้าปล่อยจรวดสู่อวกาศในปี 2022 มากกว่า 50 ครั้ง ในจำนวนนี้ เป็นดาวเทียมและยานอวกาศมากถึง 140 ลำ ยานอวกาศที่ควบคุมโดยมนุษย์จำนวน 6 ครั้ง ยานอวกาศเสินโจว 2 ครั้ง การส่งโมดูลห้องทดลอง 1 และ 2 ขึ้นไปสถานีอวกาศเทียนกงให้สมบูรณ์ รวมถึงการส่งนักบินอวกาศไปในยานอวกาศ การปฏิบัติงานเชื่อมต่อวงโคจร และการกลับคืนสู่โลก

5. บทบาทองค์กรนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 ก.พ. 65 – ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวในการประชุมสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (CAST) ประจำปี 2021 ว่า ในการพัฒนาปฏิรูปและสร้างประเทศที่ทรงอิทธิพลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จะต้องยึดมั่นในการพึ่งพาตนเองด้าน วท. สนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงระบบนิเวศด้านนวัตกรรม ให้บทบาทแก่องค์กร เร่งสร้างกลุ่มนวัตกรรมภายใต้องค์กรชั้นนำ และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ เพื่อให้เป็นพลังใหม่ในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

ที่มา

  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-02/28/content_531199.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-02/28/content_531204.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-03/01/content_531239.htm?div=-1
  • https://news.cctv.com/2022/03/04/ARTIWWnYtMedaGTX1qQAM3WW220304.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.5
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-03/04/content_531426.htm?div=-1

ติดต่อเรา