3 มกราคม 2566 – ทีมวิจัยห้องปฏิบัติการ Key Laboratory of Green Printing, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติแบบ Digital Light Processing (DLP) เพื่อให้ได้โครงสร้างคริสตัลโทนิคสามมิติ และได้สร้างนวัตกรรมสำหรับการเตรียมสีโครงสร้างที่สดใส รวมถึงขยายการประยุกต์ใช้การพิมพ์ 3 มิติ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติแบบประมวลผลด้วยแสงดิจิทัลแบบต่อเนื่อง หรือ DLP มีแนวโน้มจะนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในด้านเครื่องประดับ การตกแต่ง และการสร้างสรรค์งานศิลปะ

แหล่งข้อมูล : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/35ab6683b4a440338fdab2bdb965afb1.shtml