3 เม.ย. 66 – นายหวัง กุยกวง (Wang Kuiguang,) ประธานบริษัท เทคนิค โดรนเกษตร หูหนาน จำกัด (Hunan Agricultural UAV Co., Ltd) ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัท อาวฟตั้น จำกัด (Aovton Co.,Ltd) ในไทย โดยมีคำสั่งซื้อมูลค่า 250 ล้านบาท (7.3 ล้านดอลลาร์) เพื่อนำโดรนที่ผลิตในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน นำมาใช้ในพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย โดรนสามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลายในการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกผักและผลไม้ ตั้งแต่การหว่าน การให้ปุ๋ย และการควบคุมศัตรูพืช ซึ่งมีอัตราการใช้งานสูงและถูกกว่าการใช้แรงงานคน ทางบริษัทจากหูหนานจะจัดตั้งระบบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจร การฝึกอบรมทักษะ และแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการการจัดการหลังการขายในประเทศไทย โดยในเดือนมีนาคมปีนี้ ได้เปิดตัวโครงการอบรมยูเอวี (UAV) หรือ อากาศยานไร้คนขับระดับปริญญาตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐสามแห่งในประเทศไทย เพื่อฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติในภาคอากาศยานไร้คนขับ

https://www.chinadaily.com.cn/a/202304/03/WS642a9283a31057c47ebb81ec_1.html