วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2566
“เขตสาธิตนวัตกรรมอิสระแห่งชาติจงกวนชุน”
(Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone)
 • เขตสาธิตนวัตกรรมอิสระแห่งชาติจงกวนชุน
  • เส้นทางการพัฒนา
  • เป้าหมายการพัฒนา
  • แพลตฟอร์มนวัตกรรมจงกวนชุน
  • เขตสาธิตนวัตกรรมอิสระแห่งชาติจงกวนชุน กรุงปักกิ่ง
   • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จงกวนชุน (ZGC Software Park)
    • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
    • อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)
    • ข้อมูลมหัต (Big Data)
    • บล็อกเชน (Blockchain)
    • เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัม (Quantum Information Technology)
    • การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
    • การรับรู้ปฏิสัมพันธ์ (Perceptual Interaction)
   • อุทยานวิทยาศาสตร์ชีวภาพจงกวนชุน (ZGC Life-Science Park)
    • การวิจัยและพัฒนายาใหม่ (New drug R&D)
    • นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ (Innovative medical device)
    • ยีนและเซลล์บำบัดขั้นแนวหน้า (Frontiers in Gene and Cell Therapy)
    • การรักษาแบบแม่นยำ (Precision Medicine)
   • อุทยานออกแบบวงจรรวมจงกวนชุน (ZGC Integrated Circuit Design Park)
   • อุทยานอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์จงกวนชุน
   • สถาบันวิจัยเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าจงกวนชุน
  • อุทยานวิทยาศาสตร์จงกวนชุน เขตปินไห่ นครเทียนจิน
  • อุทยานวิทยาศาสตร์จงกวนชุน เขตสงอัน มณฑลเหอเป่ย
  • อุทยานวิทยาศาสตร์จงกวนชุน นครหนานหนิง
 • ความร่วมมือ
  • ความร่วมมือในประเทศ
  • ความร่วมมือกับต่างประเทศ
 • ฟอรั่มจงกวนชุน (ZGC Forum)
  • ฟอรั่มจงกวนชุนประจำปี 2023
  • 10 อันดับเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดประจำปี 2023
 • บริษัทเอกชน
  • Zhongguancun Development Group (ZGC Group)
  • Lenovo Group Ltd.
  • Baidu, Inc
  • Beijing Douyin Information Service Co. Ltd. (Bytedance)
  • JD.com, Inc.
  • SHAREit Group
  • iSoftStone Information Technology Group Co., Ltd.

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร