1 ก.ย. 66 – ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ได้พัฒนาวิธีใหม่ในการถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เรียกว่า ฟิตโคล (FitCoal) สามารถอนุมานขนาดประชากรในอดีต เพื่อวิเคราะห์ลำดับจีโนมกลุ่มตัวอย่างประชากร 3,154 คนจากประชากรเชื้อสายแอฟริกันและที่ไม่ใช่แอฟริกัน จากผลการศึกษาพบว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ยุคแรกรอดพ้นจากวิกฤตครั้งใหญ่ที่นำไปสู่การสูญพันธุ์เมื่อประมาณ 900,000 ปีก่อน ประชากรบรรพบุรุษประมาณร้อยละ 98.7 สูญหายไปในช่วงเริ่มต้นของเหตุการณ์ “คอขวด” โดยเหลือประชากรเพียงประมาณ 1,280 คนเท่านั้นที่จะดำรงประชากรเพื่อขยายเผ่าพันธุ์มานานถึง 117,000 ปี ผลการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เในวารสาร Science

(งานวิจัย: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq7487)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/01/WS64f17f86a310d2dce4bb364c.html