1 ก.ย. 66 – จีนเผยผลงานการออกแบบโมดูลลงจอดบนดวงจันทร์และยานอวกาศรุ่นต่อไปของประเทศ ทั้งสองอย่างนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจในการส่งนักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์ โดยโมดูลลงจอดจะมีสองส่วน คือ ส่วนลงจอดและส่วนขับเคลื่อน มีน้ำหนักเกือบ 26 เมตริกตัน สามารถรองรับนักบินอวกาศได้สองคน ส่วนยานอวกาศลำใหม่จะมีน้ำหนักรวม 26 ตัน ประกอบด้วยสององค์ประกอบ คือแคปซูลกลับสู่โลก (Reentry Capsule) และส่วนบริการ สามารถขนส่งนักบินอวกาศ 3 คนขึ้นสู่วงโคจรในภารกิจลงจอดบนดวงจันทร์ และสามารถบรรทุกลูกเรือได้สูงสุด 7 คนไปยังสถานีอวกาศของจีนในวงโคจรต่ำของโลก (Low Earth Orbit)

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/01/WS64f1eed0a310d2dce4bb37d4.html