4 ก.ย. 66 – รายงานวิจัยที่เผยแพร่ในงานการประชุม Global Digital Economy Conference 2023 ณ กรุงปักกิ่ง เปิดเผยว่า ขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 50.2 ล้านล้านหยวนในปีพ.ศ. 2565 โดยส่วนแบ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลใน GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41.5 ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการปรับโครงสร้างของปัจจัยการผลิต อุตสาหกรรมใหม่ โมเดลธุรกิจใหม่ ตลอดจนการสร้างงานใหม่ ช่วยส่งเสริมกระบวนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ และพร้อมที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในทิศทางที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคต

https://english.news.cn/20230904/76348ef8493a4a43a7d0bbe240b54eb5/c.html