4 ก.ย. 66 – จีนกำลังจัดแสดงความสำเร็จในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่งานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีนประจำปี พ.ศ.2566 (2023 China International Fair For Trade In Service : CIFTIS) หุ่นยนต์ผ่าตัดข้อเข่าจากโรงพยาบาล Peking Union Medical College Hospital ถูกนำมาใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ากว่า 1,800 ครั้งทั่วประเทศ และได้มีการจดสิทธิบัตรในทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ นิทรรศการยังนำเสนออุปกรณ์และเทคโนโลยีการแพทย์อันล้ำสมัย อื่นๆ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการพัฒนาการดูแลสุขภาพผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์

https://english.news.cn/20230904/6b515163479e4595b507039a9ed2f15d/c.html