4 ก.ย. 66 – ทีมวิจัยจากสถาบันฟิสิกส์สมัยใหม่ (Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences) ได้พัฒนาเครื่องฉายรังสีทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีไอออนหนัก (Heavy Ion Therapy) เครื่องแรกของประเทศที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การฉายรังสีรักษามะเร็งโดยใช้ไอออนหนักสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยอิเล็กตรอนพลังงานสูงเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง เมื่อเปรียบเทียบกับการบำบัดแบบดั้งเดิม ถือว่ามีคุณสมบัติที่สมดุลมากกว่า ระยะเวลาการรักษาสั้นกว่าและสามารถควบคุมเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะนี้จีนกำลังพัฒนาเครื่องฉายรังสีไอออนหนักทางการแพทย์รุ่นที่สองที่ใช้พลังงานน้อยลง คาดว่าจะขยายขอบเขตของข้อบ่งชี้ผ่านการวิจัยเพิ่มเติมและการพัฒนาอย่างเต็มที่ทางเทคโนโลยี

https://english.news.cn/20230904/b74f727287334198af045635c66ff1ca/c.html