7 ก.ย. 66 – การสำรวจมหาสมุทรอาร์กติกครั้งที่ 13 ของจีนไปถึงภูมิภาคขั้วโลกเหนือและเริ่มการสำรวจวิจัยแล้ว นักวิจัยบนเรือเสวี่ยหลง 2 ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งขั้วโลกลำแรกที่จีนสร้างขึ้นในประเทศ ได้ทำการสำรวจบรรยากาศ อุทกวิทยา ชีววิทยา และน้ำแข็งในทะเลนับตั้งแต่มาถึง การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิภาคขั้วโลกเหนือของจีน เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำแข็งในทะเล การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของมหาสมุทร ขยายความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรอาร์กติกและการตอบสนองทางนิเวศวิทยา และให้ข้อมูลเพื่อจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีต่อจีน

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/07/WS64f95afda310d2dce4bb479a.html