6 ก.ย. 66 – จีนเปิดตัวถนนดิจิทัลในเมืองหรงตง เขตใหม่สยงอัน มณฑลเหอเป่ย มีความยาวกว่า 200 กม. พร้อมสัญญาณไฟจราจร เครือข่าย5G เรดาร์ กล้อง และเซ็นเซอร์บนเสาไฟมากกว่า 7,000 เสา เพื่อติดตามการจราจรและรองรับการขับขี่อัตโนมัติ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลได้ 20-30% ข้อมูลเกี่ยวกับการไหลของการจราจรและความหนาแน่นของยานพาหนะจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยอัลกอริธึม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดเวลาสัญญาณไฟจราจรตามทางแยก ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ขับขี่จะได้รับไฟเขียวตามเส้นทางที่กำหนด

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/06/WS64f7b541a310d2dce4bb416f.html