เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 ธนาคารกลางจีน (PBOC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประกาศ กฎระเบียบสำหรับสถาบันการเงินในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) การบันทึกข้อมูลของลูกค้า และการบันทึกข้อมูลธุรกรรมการเงินของลูกค้า ซึ่งมีข้อกำหนดว่า หากลูกค้าของสถาบันการเงิน (รวมถึงชาวต่างชาติในจีน) จะฝาก/ถอนเงินมากกว่า 50,000 หยวน จำเป็นต้องแจ้งแหล่งที่มาของเงินทุน/วัตถุประสงค์การใช้เงิน นับเป็นหนึ่งในมาตรการของจีนเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการต่อต้านการฟอกเงิน ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

แหล่งที่มา :

http://finance.ce.cn/bank12/scroll/202202/01/t20220201_37304180.shtml

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : https://baijiahao.baidu.com/s?id=1723488592515241716&wfr=spider&for=pc

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/