ภายหลังจีนปรับใช้ตารางเดินรถไฟฉบับใหม่ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 00.00 น. ต่อมาเมื่อเวลา 11.30 น. ของวันเดียวกัน ก็ได้มีพิธีปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินผ่านเส้นทางรถไฟค้าจีน-ลาว “ล้านช้าง-แม่โขงเอ็กซ์เพรส” เป็นขบวนแรก โดยบรรทุกดอกไม้สดและผักสด น้ำหนักรวม 507.3 ตัน มูลค่า 1.48 ล้านหยวน เดินทางออกจากสถานีรถไฟขนส่งสินค้าหวังเจียหยิง นครคุนหมิง ไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ใช้ความเร็วเดินรถ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะใช้เวลาขนส่งเพียง 26 ชั่วโมง

รถไฟขนส่งสินค้าล้านช้าง-แม่โขงเอ็กซ์เพรสมีจุดเด่นหลายประการ เช่น เหมาะสำหรับกระบวนการตรวจปล่อยของศุลกากร กำหนดสถานี เส้นทาง เวลา และราคาที่แน่นอน รวมทั้งยังเป็นการเดินรถโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าขบวนอื่นแล้ว รถไฟขนส่งสินค้าขบวนนี้มีกระบวนการตรวจปล่อยรวดเร็วกว่า มีความเร็วเดินรถสูงกว่า และควบคุมเวลาเดินทางถึงปลายทางได้ เป็นต้น จึงนับเป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างนครคุนหมิงกับนครหลวงเวียงจันทน์ที่บริหารตารางเวลาแบบขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสาร โดยในระยะแรกจะให้บริการสัปดาห์ละ 2 ขบวน และจะเพิ่มขบวนรถไฟตามความต้องการของตลาดในระยะต่อไป ซึ่งเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็ว เช่น ผลไม้ ผักสด ดอกไม้สด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าในชีวิตประจำวัน

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/0bRw3pMqhgwWb63M8q_ejQ
https://mp.weixin.qq.com/s/Z2KQ-MrJCTHF_rPJIIMx-A

รถไฟจีน ลาว ยูนนาน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/