เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานของจีน 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานบริหารการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอนามัยและสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานบริหารและกำกับดูแลเวชภัณฑ์แห่งชาติ ร่วมกันจัดประชุมทางไกลส่งเสริมการสร้างเขตสาธิตเพื่อการปฏิรูปการแพทย์แผนจีนแห่งชาติที่กรุงปักกิ่ง และผลการประชุมได้อนุมัติให้สร้างเขตสาธิตเพื่อการปฏิรูปการแพทย์แผนจีนแห่งชาติกลุ่มแรกในพื้นที่ 7 แห่ง ได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซี มณฑลซานตง มณฑลกวางตุ้ง มณฑลเสฉวน และมณฑลหูหนาน เพื่อส่งเสริมให้เขตสาธิตฯ เป็นผู้นำการทดสอบการแพทย์แผนจีนในด้านต่าง ๆ เช่น รูปแบบการบริการ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการควบคุมคุณภาพ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของยาจีนโบราณ

ในภาพรวม มณฑลหูหนานนับเป็นมณฑลที่มีศักยภาพด้านการแพทย์แผนจีนอย่างมาก โดยเป็นหนึ่งใน 8 มณฑลที่มีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรจีนมากที่สุดของจีน และมียาจีนถึง 5,670 ชนิด นอกจากนี้ ในปี 2563 มณฑลหูหนานได้ใช้ยาจีนช่วยในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.37 ของยอดผู้ป่วยสะสม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ส่วนในด้านสถานพยาบาล มณฑลหูหนานมีโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนที่ได้รับเลือกเป็น “โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนยอดเยี่ยมที่มีข้อได้เปรียบและความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาจีน 100 อันดับแรกของจีน” ประจำปี 2563 จำนวน 9 แห่ง ซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของจีน ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนของมณฑลหูหนานมีจำนวนเตียงผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสุขภาพสูงเป็นอันดับ 4 ของจีน ปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีนักศึกษาวิชาเอกการแพทย์แผนจีน 36,000 คน และมีห้องปฏิบัติการวิจัยการแพทย์แผนจีนที่สำคัญในระดับมณฑลและระดับประเทศรวม 17 แห่ง

การก่อสร้าง “เขตสาธิตเพื่อการปฏิรูปการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ” ของมณฑลหูหนานตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 มณฑลหูหนานจะกลายเป็นต้นแบบด้านการแพทย์แผนจีน พื้นที่สาธิตการปฏิรูปและนวัตกรรมการแพทย์แผนจีน และผู้บุกเบิกการพัฒนายาจีนคุณภาพสูงที่สำคัญของจีน โดยมณฑลหูหนานจะดำเนินการปฏิรูปการแพทย์แผนจีนที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

  1. ลดข้อจำกัดที่ไม่สามารถพัฒนายาจีนให้มีคุณภาพสูงได้จากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ระบบและกลไกการบริหารจัดการการแพทย์แผนจีน ระบบประกันสุขภาพและการบริหารราคายา การบริหารยาจีน ระบบประเมินผลการแพทย์แผนจีน
  2. พัฒนาคุณภาพการแพทย์แผนจีนใน 5 ด้าน ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพบริการการแพทย์แผนจีน การฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้านการแพทย์แผนจีน การส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์แผนจีน การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน
  3. ดำเนินมาตรการพิเศษ 4 ด้าน ได้แก่ ให้บริการการแพทย์แผนจีนในระดับพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผสมผสานการรักษาด้วยวิถีตะวันออกและแพทย์แผนจีน เผยแพร่การแพทย์แผนจีนในต่างประเทศ และการรับรองคุณภาพยาจีน

ที่มา: http://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/zwdt/202201/t20220101_21367557.html
http://www.hn.chinanews.com.cn/news/2022/0103/439181.html

หูหนาน แพทย์แผนจีน ยาจีน คุณภาพ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/