ภาพ: Caixin / Nasdaq

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 บริษัท BYD ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง เปิดเผยยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำปี 2564 โดยมียอดจำหน่ายรถยนต์ 730,093 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.4 ในจำนวนดังกล่าว เป็นการจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 593,745 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 231.6 โดยผู้แทนของ BYD กล่าวว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ยอดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท BYD ขยายตัวค่อนข้างสูง โดยสามารถจำหน่ายได้ 92,823 คัน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 236.4 นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่นครซีอาน อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน การผลิตรถยนต์ของบริษัทฯ ที่นครซีอาน ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

          นอกจากนี้ บริษัท XPeng ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นของจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ได้เผยยอดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าประจำปี 2564 โดยบริษัท XPeng สามารถจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าได้ 98,155 คัน เมื่อเทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 263 โดยเฉพาะเดือนธันวาคม 2564 บริษัท XPeng สามารถจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าได้ 16,000 คัน มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 15,000 คันต่อเดือน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 181 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปี 2563 ทั้งนี้ บริษัท XPeng ได้ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าของบริษัทฯ จำนวน 661 แห่งใน 228 เมืองทั่วจีน

          จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ชัดว่า ยอดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทยานยนต์ในมณฑลกวางตุ้งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ตามที่รัฐบาลจีนมีแผนที่จะลดการอุดหนุนการซื้อยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้ประกาศลดเงินสนับสนุนกว่าร้อยละ 30 สำหรับผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2565 และจะยกเลิกเงินอุดหนุน (subsidy) ทั้งหมดภายใน
สิ้นปี 2565 น่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจะติดตามและรายงานให้ผู้อ่านทราบต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://global.chinadaily.com.cn/a/202201/04/WS61d3aa67a310cdd39bc7ee8b.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1721175117793694375&wfr=spider&for=pc
https://ir.xiaopeng.com/news/news-details/2022/XPeng-Announces-Vehicle-Delivery-Results-for-December-and-Fourth-Quarter-2021/default.aspx
https://www.nasdaq.com/articles/chinese-ev-maker-xpeng-increases-u.s.-ipo-size-to-%241.5-bln-say-sources-2020-08-26

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/