เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 แพลตฟอร์ม Ctrip เปิดเผยข้อมูลสถิติและแนวโน้มการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนในปี 2564 ว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นักท่องเที่ยวจีนเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวระยะสั้นมากขึ้น

ในปี 2564 แพลตฟอร์ม Ctrip มีจำนวนคำสั่งซื้อบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 2 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2563 ระยะเวลาเดินทางโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวด้วยรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางยอดนิยมคือ 2 ชั่วโมง 13 นาที เทียบเป็นระยะทางเฉลี่ย 338 กิโลเมตร

เส้นทางรถไฟความเร็วสูง 2 ชั่วโมงยอดนิยมในประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่ นครกวางโจว-เมืองเซินเจิ้น นครหางโจว-นครเซี่ยงไฮ้ นครเซี่ยงไฮ้-เมืองซูโจว นครเทียนจิน-กรุงปักกิ่ง นครฉงชิ่ง-นครเฉิงตู

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังเลือกท่องเที่ยวภายในเมืองหรือมณฑลเดียวกับภูมิลำเนามากขึ้น ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 จำนวนการจองโรงแรมของนักท่องเที่ยวที่มาจากมณฑลเดียวกับโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 35  จำนวนการจองโรงแรมของนักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองเดียวกับโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ในส่วนของนครฉงชิ่ง ชาวฉงชิ่งจองโรงแรมในนครฉงชิ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปี 2563

จำนวนคำสั่งซื้อทัวร์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80  โดยทัวร์เดินป่าได้รับความนิยมมากที่สุด มีจำนวนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 150 ทัวร์เดินป่าระยะสั้น 2-3 วันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2563 ปริมาณการตั้งแคมป์เพิ่มขึ้น 8 เท่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการตั้งแคมป์อยู่ที่ประมาณ 550 หยวน/คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวขนาดเล็กเป็นวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด เมื่อปี 2564 การท่องเที่ยวในลักษณะนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 หรือคิดจำนวนเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคำสั่งซื้อทั้งหมดบนแพลตฟอร์มฯ จากเดิมมีจำนวนคำสั่งซื้อไม่ถึงร้อยละ 3 โดยมีจำนวนคนเฉลี่ยต่อกลุ่มคือ 3.6 คนและมีค่าใช้จ่ายต่อคนเฉลี่ยที่ประมาณ 4,200 หยวน ในส่วนของนครฉงชิ่ง ยอดคำสั่งซื้อกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวขนาดเล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 139 เมื่อเทียบกับปี 2563

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางด้วยตนเองมากขึ้น เนื่องจากรู้สึกมีอิสระและความปลอดภัยมากกว่า จำนวนการจองรถเช่าของนครฉงชิ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 104 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในจำนวนการจองทั้งหมด ร้อยละ 41 มาจากชาวนครฉงชิ่งเอง

ภายใต้นโยบายขจัดความยากจนและการฟื้นฟูชนบท การท่องเที่ยวในชนบทได้เข้ามามีบทบาทในวงการการท่องเที่ยวมากขึ้น จำนวนคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชนบทเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ในส่วนของนครฉงชิ่ง จำนวนคำสั่งซื้อทัวร์ชนบทในนครฉงชิ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 49  และจำนวนคำสั่งจองโรงแรมในพื้นที่ชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นักท่องเที่ยวจีนปรับเปลี่ยนการเดินทางสู่รูปแบบที่ปลอดภัยมากขึ้น อาทิ การเดินทางระยะสั้น การจองกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวขนาดเล็ก และการเช่ารถ รูปแบบการเดินทางดังกล่าวช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย มาตรการท่องเที่ยวและการบริการ ตลอดจนผู้ประกอบการของไทย อาจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และพฤติกรรมของผู้บริโภค

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:  เว็บไซต์ cq.news (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565)

http://cq.news.cn/2021-12/29/c_1128211365.htm

 

The post ชาวนครฉงชิ่งเน้นเที่ยวใกล้บ้าน ตลาด “กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวขนาดเล็ก” เติบโตทะลุ 139% appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/