13 ก.ย. 66 – ในวันที่ 31 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ไทยและจีนเข้าร่วมพิธีในวาระครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งการศูนย์ปฏิบัติการลูปัน (Luban Workshop) ในเมืองพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ศูนย์ปฏิบัติการลูปันนี้ก่อตั้งขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเทียนจินป๋อไห่ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมด้านวิชาชีพและทักษะสำหรับนักเรียนจำนวนกว่า 13,000 คน อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่นักเรียนไทยเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ นักเรียนจากมาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ได้รับการฝึกอบรมในโครงการศูนย์ปฏิบัติการลูปันนี้เช่นกัน ในอนาคตจีนตั้งเป้าที่จะพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการลูปันและส่งเสริมหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/13/WS65010789a310d2dce4bb5709.html