15 ก.ย. 66 – การประชุมพันธมิตรระดับโลกของมหาวิทยาลัยศึกษาต่างประเทศครั้งที่ 4 (The 4th Presidents’ Forum of the Global Alliance of Foreign Studies Universities) จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Studies University: SISU) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการมากกว่า 100 คนจากมหาวิทยาลัยเกือบ 30 แห่งทั่วโลกเข้าร่วม โดยหัวข้อหลักในการประชุม คือ “ภารกิจของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์” แม้ว่าโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง แต่ภาษายังคงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยกันในหัวข้อต่างๆ เช่น การวิจัยขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ การวิจัยแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงวรรณกรรมในยุคปัญญาประดิษฐ์

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/15/WS6504252ba310d2dce4bb5fff.html