18 ก.ย. 66 – วิศวกรจากสถาบันเครื่องจักรพลังงานปักกิ่ง (Beijing Power Machinery Institute) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CASIC (China Aerospace Science and Technology Corporation) ได้พัฒนาเครื่องยนต์ลูกสูบหลายประเภทด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถใช้ได้ในยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับหลายประเภท รวมถึงโดรนขนาดเล็ก และเฮลิคอปเตอร์ (Rotorcraft) ไร้คนขับระดับความสูงปานกลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดการพึ่งพาเครื่องยนต์นำเข้า โดยการจัดหาทางเลือกที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/18/WS6507b458a310d2dce4bb6453.html