วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนกันยายน 2566
“เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี”

 • เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD)
  • สรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)
  • ศักยภาพของเขต YRD
  • นครเซี่ยงไฮ้
  • มณฑลเจียงซู
  • มณฑลเจ้อเจียง
  • มณฑลอานฮุย
 • ความสัมพันธ์ไทย – YRD
  • ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • อุตสาหกรรมสำคัญ
  • ไฟฟ้าพลังงานลม
  • รถยนต์พลังงานใหม่
  • ชีวการแพทย์
  • วงจรรวม
 • ข้อมูลด้านการศึกษา
  • ฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
   • อุทยานไฮเทคจางเจียง
   • โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่
  • สถาบันวิจัย
   • สถาบันวิจัยขั้นสูงแห่งเซี่ยงไฮ้ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
   • ศูนย์รังสีซินโครตรอนเซี่ยงไฮ้ สถาบันฟิสิกส์ประยุกต์เซี่ยงไฮ้
   • หอดูดาวเซี่ยงไฮ้ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
   • สถาบันฟิสิกส์พลาสมา สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
   • สถาบันสังคมศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้
  • มหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการที่สำคัญแห่งชาติ
   • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเขต YRD
   • พันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัย
   • มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (ZJU)
   • มหาวิทยาลัยฟูตั้น (FDU)
   • มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (SJTU)
   • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC)
   • มหาวิทยาลัยหนานจิง (NJU)
   • มหาวิทยาลัยถงจี้ (TJU)
   • มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้ (SEU)
   • มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวตง (ECNU)
   • มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ (SHU)
   • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนานจิง (NJUST)

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร